Bolmenmarin

För allt om vattensporter

Krav på återströmningsskydd för rent vatten

Magsjukan kom med det kommunala vattnet. Via en trasig backventil i en korskoppling spreds förorenat brunnsvatten från ett lantbruk i Östra Greda i det kommunala vattenledningnätet och hundratals personer drabbades av magsjuka.

Så står det inledningsvis i en artikel från Ölandsbladet, och det är förskräckligt att läsa hur någonting sådant kan hända. Vi bor i ett land där rent vatten ska vara en självklarhet, och alla ska med trygghet utan oroa över att bli sjuka kunna dricka vattnet från kranen. Förorenat vatten är ett problem världen över, och mängder av människor och speciellt barn förlorar livet på grund av de sjukdomar som uppstår av att vattnet är smutsigt. Om Sverige, som ska vara ett tryggt land, inte kan ta fram rent vatten är det någonting som kan leda till stora problem, vilket självklart inte är okej. Återströmningsskydd bör vara ett krav vad gäller vatten, eftersom det är vad som gör att vi kan dricka det. På radonettairgap.se kan du läsa mer om vad återströmmingsskydd är. Nu är det ju tur att kommunen med orent vatten har löst problemet så att fler inte kommer att bli sjuka när de dricker. Men det är ändå värt att uppmärksamma hur viktigt det är att någonting liknande inte händer igen. Viktigt är också att lyfta frågan kring hur man ska göra för att undvika det. Och om det nu skulle hända igen är det otroligt viktigt att allmänheten som kan tänkas drabbas blir informerade, så att de inte dricker vattnet och blir sjuka.


Mer om vatten i detta klipp.